Åpent fagmøte om avkriminalisering hos SIRUS

På tide å slutte med straff? Foto: dionhinchcliffe (Creative Commons)

Torsdag 11. februar ble det avholdt et åpent fagmøte om avkriminalisering av narkotika hos SIRUS. Innleggsholdere var Ragnar Hauge for straffelovskommisjonen som gikk inn for dette i 2002, Statistisk Sentralbyrå, lederen for Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Anette Gultvedt, og Willy Pedersen.

Etterpå var det korte innlegg fra salen, med blant annet Helge Waal, Nils Christie, Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk, Anne Line Bretteville-Jensen, en kvinnelig kriminolog, en ung mann som også var kriminolog, en fra ACTIS, en som jobbet med ungdom med rusproblemer, og en repesentant fra Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen (NORMAL).

De tre første på talerstolen
Ragnar Hauge fra Straffelovkommisjonen oppsumerte deres funn i 2002 der de konkluderte med at besittelse og erhverv av brukerdoser av narkotika ikke burde straffes. Disse problemene burde i følge utvalget løses i det sivile samfunn, dvs. i familien. Hauge pekte på at mange andre problemer slik som alkoholisme og økonomisk uansvarlighet ikke ble løst via strafferetten. Han minnet oss om Dørums svar om at dette ikke kommer på tale, men at man allikevel sendte instruks til politiet om å slutte å løpe etter de mest slitne rusmisbrukerne.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom så med et nøytralt innlegg som viste relevant statistikk. Det ble poengtert at SSB ikke har statistikk over antallet som straffes for narkotikabruk eller hvilke typer narkotika eller mengder det dreier seg om. Det de derimot hadde av statistikk viste at det var to tusen narkotikalovbrudd i 1980, og at vi i dag har førti tusen i året. Altså en stor økning. Og det øker fortsatt. Det er særlig unge mennesker som straffes.

Anette Gultvedt fra NNPF holdt et innlegg der hun tok til orde for fortsatt kriminalisering. Dette ble begrunnet med hun ville verne barn og unge fra å havne i rusmisbruk. Hasj er i følge Gultvedt en hovedårsak til at folk blir rusmisbrukere. Ruskontrakt der ungdom får påtaleunnlatelse mot å gå med på jevnlige urinprøver var hennes forslag i debatten. Hun anklaget også techno- og rave-kulturen på 90-tallet for å ha bidratt til en økning i narkotikabruken, og poengterte at de fleste ungdommer ikke er tilhengere av legalisering (kanskje ikke så rart så kort tid etter de har blitt utsatt for skolens skremselspropaganda). Videre sa hun at man så større grad av eksperimentering med sentralstimulerende stoffer i Nederland.

Det mest klartenkte innlegget
Etter en kort pause holdt Willy Pedersen et innlegg som forklarte litt om hans synspunkt på legalisering. Pedersen skulle gjerne tryllet bort alle de ulovlige rusmidlene, men mente vi måtte innse at de er kommet for å bli, og at vi må håndtere problematikken annerledes. Han er fortsatt ikke sikker på akkurat hvordan cannabis og khat bør selges, men tenker seg kanskje en hybrid mellom apotek og vinmonopol med ennå strengere reguleringer enn vi har i dag. Oppsiktsvekkende nok kom det fram at mange politikere i ungdomspartiene samt flere sentrale rikspolitikere hadde møtt ham for å få et innblikk i cannabispolitikken etter hans utspill. Flere av disse hadde bedt om å få møte ham i hemmelighet, og de ser dette komme i utlandet, men kan ikke gå ut med noe ennå siden temaet er så betent.

Deltakelse fra salen
Så var det innlegg fra salen. Først fra ACTIS, som tok til forsvar for urinprøver og ruskontrakter. En student poengterte så at urinprøver var en traumatiserende og krenkende kontrollmetode som han ikke hadde noe tro på, og at folk bare begynte å røyke hasj igjen etter urinprøvene var over. Studenten var enig i at ungdom ikke skal bruke cannabis, men mente at det bør inn i en egen monopolordning i stedet for at man bruker urinprøver og forbud. Anette Gultvedt svarte på dette innlegget at hasj fører til tyngre rusmisbruk, derfor var det viktig å få en slutt på dette, hvorpå studenten sa at det ikke stemmer, til latter fra hele salen. En representant fra NORMAL holdt så et innlegg der han forklarte at de får mange henvendelser fra mennesker som opplever prøvene som krenkende. Nils Christie reklamerte for sitt møte om grunnverdier i narkotikapolitikken, og det ble snakket om hvordan samfunnets krav fører til rusmisbruk. De som faller ut av det akademiske rotteracet, og hvordan sosiale forskjeller i dag er mer skjult. Helge Waal snakket apolitisk om hvordan det ikke er gunstig å bade synapsene i kjemikalier. Det var så to kriminologer som uttalte seg, begge til fordel for en annen linje i narkotikapolitikken, og en poengterte spesielt at han ønsket å slippe å høre mer påstander om at hasj fører til heroin. En som jobbet med barn og ungdom med rusproblemer sa at problematikken ikke måtte isoleres på universitetet. Så fikk Arild Knutsen siste ord, hvorpå han tok til orde for relegalisering av all narkotika. Knutsen sa at avkriminalisering kun vil gjøre hverdagen litt lettere for brukere, men ikke løse hele problemet. Han sa at vi ikke hadde noen problemer før alt ble ulovlig, og at vi måtte gjøre alle stoffene lovlige for å slå bena under mafiaen. Det ble poengtert at hele land er i ubalanse og krig med titusener av dødsfall på grunn av krigen mot narkotika. Knutsen sa også at det er veldig alvorlig at mange som får problemer ikke tør å si ifra om dem på grunn av forbudet.

Debattstyrer forsøkte å få deltakerene til å fokusere på alternative straffereaksjoner og avkriminalisering, siden dette var tema, og sa fra at det hadde en tendens til å gli ut i større politisk debatt om vi ikke passet på. Det ble også sagt at media hadde fått nei til å filme, og publikum ble bedt om å ikke filme. Media var heller ikke ønsket. Dette ble begrunnet med at dette ikke var avklart med innleggsholderne, men man kan mistenke at det heller kan skyldes at SIRUS ikke vil at media skal oppfatte møtet som en støtte til avkriminalisering, at de ønsker å gå stille i dørene fordi det er et betent tema.

Korreksjoner mottas med takk: legg igjen en kommentar under.

Reklamer