Ny narkotikapolitikk med Willy Pedersen

Tirsdag 24. august var det debatt med temaet «Mot en ny narkotikapolitikk?» på Chateau Neuf i Oslo. I panelet satt Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og tilhenger av legalisering av cannabis, Åslaug Haga, medlem av Stoltenberg-utvalget, Marit Myklebust, medlem av Stoltenberg-utvalget og leder for gatehospitalet i Oslo og Knut Reinås, leder av Forbundet Mot Rusgift (FMR) og Anette Gultvedt, leder av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Panelet. Fra venstre: Reinås, Pedersen, Gultvedt, Haga og Myklebust. Foto: På Høy Tid (CC-by-sa 3.0)

Til å begynne med fikk hver deltaker noen minutter til å presentere sine tanker rundt utviklingen i narkotikapolitikken, så kom en debatt deltakerne i mellom, og til slutt innspill fra publikum. Ordstyrer presenterte arenaen som norges frieste scene, og sa at tradisjonen er å klappe før noen snakker, og så kan man velge om man vil klappe eller ikke etterpå.

Debatten ble i stor grad fokusert rundt heroin og tungt rusavhengige, men etter press fra publikum og ordstyrer fikk man også noe cannabisdebatt. Det virket som det kun var Willy Pedersen som virkelig hadde innsett at brorparten av de som bruker cannabis ikke har noen problemer. Pedersen har forsket på cannabiskulturen i en årrekke, og har nylig kommet til at kriminaliseringen av cannabisbruk er feil. De andre deltakernes utsagn var preget av at de kun hadde møtt det lille mindretallet problembrukere i sitt arbeide, og inneholdt mye klassisk overdramatisering og frykt.

Frykten for bananskall
Gultvedt mener at hasj er farlig, selv om de fleste forskere i dag er enige om at det er mindre skadelig enn alkohol. Gultvedt sa videre at NNPF har en visjon om et narkotikafritt samfunn. Hun trakk fram problemungdom hun møter i jobben, og det virket ikke som hun innså at mangel på regulering og aldersgrense eller forbudet i seg selv skapte problemer for disse ungdommene. Den siste problemstillingen tok dog Willy Pedersen opp ganske grundig. Gultvedt viste i tillegg manglede kunnskaper om narkotika da hun påstod at det gikk an å ruse seg på tørkede bananskall – en velkjent, gammel myte.

Anette Gultvedt, leder i Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: På Høy Tid (CC-by-sa 3.0)

Pedersen oppsummerte veldig greit, på en diplomatisk måte, hvordan det veldige fokuset på straff i narkotikapolitikken nå anses av flere og flere som et feiltrinn. Krigen mot narkotika er noe fremmed, som kommer fra Amerika, som vi nå er i ferd med å gå bort i fra. Han konstaterte at cannabis nå de facto er lovlig i både Nederland og California, og at det ikke har ført til noen vesentlig økning i bruk. Samtidig nevnte han at flere og flere land i Europa avkriminaliserte. Han ser for seg at cannabis vil avkriminaliseres i Norge ganske snart, og at det også etterhvert legaliseres, og han håpet debatten fortsetter allerede i høst. Pedersen fikk mye applaus.

Knut Reinås og Willy Pedersen. Foto: På Høy Tid (CC-by-sa 3.0)

Haga og Myklebust snakket stort sett om heroin og tunge rusbrukere. Myklebust hadde et interessant perspektiv, siden hun jobber med disse til daglig – hun fremhevet boligsituasjonen som det aller viktigste for denne hjelpetrengende gruppen, og ga oss et sjeldent blikk inn i de tunge rusavhengiges vansklige hverdag. Haga fortalte hva Stoltenberg-utvalget hadde lagt vekt på i forhold til denne gruppen, og sa at hun ikke forstod hvorfor ikke regjeringen virkelig tok tak i denne saken nå som rapporten forelo. Hun sa at det var opp til oss i salen å kreve at regjeringen gjør det, og at ingen skal undervurdere sin egen evne til å skape forandringer gjennom aktivisme.

Gultvedt virket som om hun på mange måter innså at det var på tide at politiet sluttet å straffe folk som ruser seg, men gjentok fortsatt mange urealistiske ambisjoner. Hun uttrykte på et tidspunkt, til applaus fra publikum at de ikke lenger ønsket denne oppgaven – at helsepersonell burde ta over. Reinås fremstod som en gammel, hyggelig bestefar, i toneleiet, men viste klart at han ikke har fulgt med i timen – flere ganger kom han med regelrette usannheter som i liten grad ga et nyansert bilde. Han har også begynt å ordlegge seg på samme måte som Arild Knutsen og reformbevegelsen, men legger diametralt motsatte holdninger bak, i noe som nærmest kan høres ut som et forsøk på å forvrenge terminologien.

Etter presentasjonen kom det spørsmål fra salen – noen av de mest interessante gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk. Jarle Fagerheim fra Ungdom for human narkotikapolitikk stilte spørsmål om regulering av narkotika. Anita Nyholt kom med spørsmål om medisinsk bruk av cannabis, og fikk et utfyllende svar fra Willy Pedersen. Mye tyder i følge Pedersen på at det er politisk vilje for medisinsk cannabis i Norge i forhold til enkelte lidelser slik som MS, tourettes og cellegiftpasienter.

Noe av det mest inspirerende i debatten var overnevnte Åslaug Hagas oppmaning til de i salen om å legge press på politikerne for å få en ny narkotikapolitikk. Det gjenstår å se både hva regjeringen gjør fremover, og hvordan debatten utvikler seg internasjonalt og her hjemme. Pedersen ser i hvert fall for seg en snarlig avkriminalisering av bruk av cannabis og annen narkotika, og en form for legalisering av cannabis i løpet av en 10-15-års-periode.

Del 2 av Willy Pedersens innlegg.

Lederen for Norsk Narkotikapolitiforening tror at man kan ruse seg på bananskall:

Åslaug Haga om politisk vilje i narkotikapolitikken:

Reklamer